Nhiều như chúng tôi yêu thích khi có kệ tích hợp mới của chúng tôi trong phòng giặt ủi, họ đã làm quen với hệ...