Month: May 2016

Bộ môn kiến trúc dân dụng

Vào tuổi 87, KTS người Nhật Arata Isozaki đã được vinh danh ở Pritzker 2019 – giải thưởng kiến trúc danh giá nhất hành tinh...