Month: April 2017

Rodong Sinmun – Wikipedia

Rodong Sinmun ( IPA: [ɾo.doŋ ɕin.mun]; Chosŏn'gŭl: 로동 신문 ; lit. Báo Công nhân) là một tờ báo chính thức của Bắc Triều Tiên Ủy...