Trước khi chúng tôi đi sâu vào tiến trình văn phòng gần đây, chúng tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất...