Điều gì một phòng giặt ủi không có tường, phải không? Vâng, tôi đoán bất kỳ phòng nào không có tường thực sự là gì?...