Vì vậy, vâng, tủ lạnh của chúng tôi hiện đang có màu trắng. Đây không phải là một tủ lạnh mới, nó chỉ là một...