Category: Tin tức

“Chân nọ xọ chân kia”

Sáng 23-5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Trước hết, tôi thống nhất về sự cần...